โชว์มวยไทย

เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม มวยไทย เอกลักษณ์ไทย ศิลปการต่อสู้และป้องกันตัว ที่เต็มไปด้วยความหนักหน่วงและสวยงาม

อาหารไทยบุฟเฟ่

บริการ อาหารไทย บุปเฟ่ สำหรับนักท่องเที่ยว ทั้งอาหารทะเล และอาหารไทยอื่นๆ  รวมทั้งขนมไทย ผลไม้ตามฤดูกาล

บริการรถรับ-ส่ง

บริการ รถรับ-ส่ง นักท่องเที่ยว จากสนามบิน หรือโรงแรม ที่พัก เพื่อมารับประทานอาหารไทยบุฟเฟ่ และชมโชว์มวยไทย

ช็อปปิ้งของฝาก

จำหน่ายของฝากที่เป็นเอกลักษณ์ของมวยไทย  อาทิ กางเกงมวยไทย  อุปกรณ์การชกมวยไทย เป็นต้น

Best Results Guranteed

Best Results Guranteed

If you train with our trainersKnow More
In-House medic available

In-House medic available

That suits your body typeKnow More
Targeted Workouts

Targeted Workouts

Check your healthKnow More
Convinent Time Workouts

Convinent Time Workouts

Workout at your best timeKnow More

Our Blog

CONTECT US

MAP